SLOPEN 12 WONINGEN RODE PUT 30 T/M 52 TE SIMPELVELD.

Opdrachtgever Woningstichting Simpelveld.
Slopen 12 woningen Rode Put 30 t/m 52 te Simpelveld.

Het werk omvat:

  • Slopen 12 woningen incl. kelders en funderingen, paden, terrassen, verhardingen, ondergrondse kabels en leidingen, afrasteringen, hekwerken, keermuren, rioleringen en opstallen.
  • Asbest verwijderen volgens de geldende voorschriften in woningen, opstallen en tuinen conform de SC-530 norm en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers). Om de stofoverlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken is tijdens de gehele sloop een mobiele watersproei installatie aanwezig. Alle uitkomende puin, bouw en sloopafval is afgevoerd naar een erkende verwerker.
  • Omdat sloopproject nabij het centrum ligt worden uiteraard de nodige maatregelen getroffen om de overlast in de wijk zo min mogelijk te houden, tijdens de sloopwerkzaamheden extra transportbewegingen zijn is in overleg met de opdrachtgever om de overlast zo min mogelijk te houden in de wijk gedurende de sloop periode de transportbewegingen een bepaalde route te volgen. Het gehele terrein is na sloopwerkzaamheden glooiend afgewerkt met uitkomende grond.
  • Keerwandelementen leveren en plaatsen i.v.m. overbruggen hoogte verschillen met buren, leveren en plaatsen gaashekwerken langs aangrenzende percelen. Gehele terrein grond bewerken en inzaaien met graszaad.

Terug naar overzicht