SLOPEN KANTINEGEBOUW EN INFRA.

Opdrachtgever ; Stelrad te Nuth.
Slopen kantinegebouw en infra.

Het werk omvat:

  • het volledig slopen en afvoeren van complete kantinegebouw incl. funderingen en terrein verhardingen binnen het werkterrein.
  • Maken van een gedetailleerd sloopplan voor de sloop van het gehele gebouw en seperaat voor de asbestsanering overeenkomstig de BRL 5050 en indienen bij arbeidsinspectie en aan directie opdrachtgever zo ook de meetrapportage van de meetrapportage van de vrijgavemeting overeenkomstig BRL 5050 waarna het overig sloopwerk gestart mag worden.
  • Asbestsanering uitvoeren conform de SC-530 norm en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers).
  • Het verwijderen en afvoeren van de nog aanwezige losse aanwezige inventaris, plafond-, vloer- en wandafwerkingen en technische installaties.
  • Het gescheiden afvoeren van milieu gevaarlijke afvalstoffen, bouw- en sloopafval naar een recyclingbedrijf goedgekeurd door het ministerie van VROM;
  • Na verwijderen van sloopafval de geroerde grond van aanvullingen poeren, funderingen en kelders verdichten in lagen met schapenpootwals i.v.m. nieuwbouw.

Terug naar overzicht