SLOPEN COMPLETE MARTINUSSCHOOL PIUS XII MET KELDERS, GYMZAAL EN SPELLPLAATS.

Opdrachtgever Gemeente Kerkrade
Slopen complete Martinusschool Pius XII met kelders, gymzaal en spellplaats.

Het werk omvat :

 • Opzetten sloopplan, veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) en aan- en afvoerwegen gerelateerd aan een verkeerscirculatieplan;
 • Het uitvoeren van een klicmelding, maken van voldoende proefsleuven en treffen van alle noodzakelijke tijdelijke constructies om dit leidingwerk te stabiliseren en te beschermen;
 • Slopen volgens een vooropgezet werkplan dat vooraf bij de Arbeidsinspectie en de directie ter goedkeuring aangeboden wordt;
 • Sloopproject afzetten met met bouwhekken met daarin toegangspoorten met waarschuwingsbebording;
 • Asbestsanering conform de SC-530 norm en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers).
 • Het verwijderen en afvoeren van de nog aanwezige losse aanwezige inventaris, vitrage’s, plafond-, vloer- en wandafwerkingen;
 • Het verwijderen en afvoeren van de nog aanwezige technische installaties;
 • Het trillingsarm slopen van school met kelders en fundaties, gymzaal en terreinaanleg etc.;
 • Het gescheiden afvoeren van milieu gevaarlijke afvalstoffen, bouw- en sloopafval naar een recyclingbedrijf goedgekeurd door het ministerie van VROM;
 • Het grondwerk t.b.v. de sloopwerken, de sloopputten/ontgravingen aanvullen met uitkomende grond en grond gelegen in depot naar voormalige school incl. verdichten in lagen;
 • De rioolaansluitingen dienen voor het trottoir te worden door gekapt en met een prop te worden gedicht. De plaats waar deze dichting zich bevindt dient te worden ingemeten.
 • Om de stofoverlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken is tijdens de gehele sloop een mobiele watersproei installatie aanwezig.
 • Alle uitkomende puin, bouw en sloopafval is afgevoerd naar een erkende verwerker.
 • Omdat er tijdens de sloopwerkzaamheden extra transportbewegingen zijn is in overleg met de opdrachtgever Gemeente Kerkrade om de overlast zo min mogelijk te houden gedurende de sloop periode de transportbewegingen een bepaalde route te volgen.

Terug naar overzicht