SLOPEN CENTRUMPLAN KERKRADE: WINKELRUIMTEN, APPARTEMENTEN EN KANTOREN.

Opdrachtgever Gemeente Kerkrade.
Slopen Centrumplan Kerkrade: winkelruimten, appartementen en kantoren.

Het werk omvat :

 • Opzetten sloopplan, veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) en aan- en afvoerwegen gerelateerd aan een verkeerscirculatieplan;
 • Het uitvoeren van een klicmelding, maken van voldoende proefsleuven en treffen van alle noodzakelijke tijdelijke constructies om dit leidingwerk te stabiliseren en te beschermen;
 • Slopen volgens een vooropgezet werkplan dat vooraf bij de Arbeidsinspectie en de directie ter goedkeuring aangeboden wordt;
 • Sloopproject afzetten met een constructieve houten schutting (afzetting) met een gesloten houten valbeveiliging met demontabele afsluitbare poorten en scharnierende looppoorten langs winkelstraat en doorgaande weg en resterende afzetting project met bouwhekken met daarin toegangspoorten met waarschuwingsbebording;
 • Asbestsanering conform de SC-530 norm en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers).
 • Het verwijderen en afvoeren van de nog aanwezige losse aanwezige inventaris, vitrage’s, plafond-, vloer- en wandafwerkingen;
 • Het verwijderen en afvoeren van de nog aanwezige technische installaties, liften en roltrappen;
 • Het trillingsarm slopen van panden met kelders en fundaties en terreinaanleg etc.;
 • Het handmatig verwijderen van de buitenwand van het pand Niersprinkstraat 11 aangrenzend aan nummer 9 én 1 en het treffen van de noodzakelijke constructieve maatregelen en de noodzakelijke beschermingsvoorzieningen tegen weersinvloeden;
 • Het gescheiden afvoeren van milieu gevaarlijke afvalstoffen, bouw- en sloopafval naar een recyclingbedrijf goedgekeurd door het ministerie van VROM;
 • Leveren en aanbrengen berlinerwand langs doorgaande weg en langs winkelstraat;
 • Het grondwerk t.b.v. de sloopwerken, de sloopputten/ontgravingen voorzien van talud ter voorkoming van inkalven. Putten/ontgravingen aanvullen met grond gelegen in depot op terrein en te leveren vulzand en deze verdichten in lagen;
 • De rioolaansluitingen dienen voor het trottoir te worden door gekapt en met een prop te worden gedicht. De plaats waar deze dichting zich bevindt dient te worden ingemeten.
 • Waterdicht afdekking wanden/muren belendende panden met gewapende dpc-folie welke stormvast moet worden aangebracht en funderingen met bitumineuze dakbedekking;
 • Tijdens gehele sloop- en aanvul periode gevels monitoren, frequentie 2x wekelijks;
 • Leveren en aanbrengen constructieve schoorconstructie bestaande uit UNP balken met hoofdliggers langs keldermuur en op betonvloer langs winkelstraat en langs te handhaven belendende panden;
 • Om de stofoverlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken is tijdens de gehele sloop een mobiele watersproei installatie aanwezig.
 • Alle uitkomende puin, bouw en sloopafval is afgevoerd naar een erkende verwerker.
 • Omdat er tijdens de sloopwerkzaamheden extra transportbewegingen zijn is in overleg met de opdrachtgever Gemeente Kerkrade om de overlast zo min mogelijk te houden gedurende de sloop periode de transportbewegingen een bepaalde route te volgen.

Terug naar overzicht