SLOPEN AANBOUW SCHOOL TE GULPEN

Opdrachtgever Gemeente Gulpen.
Slopen aanbouw school te Gulpen.

Het werk omvat :

 • Opzetten sloopplan, veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) en aan- en afvoerwegen gerelateerd aan een verkeerscirculatieplan;
 • Het uitvoeren van een klicmelding, maken van voldoende proefsleuven en treffen van alle noodzakelijke tijdelijke constructies om dit leidingwerk te stabiliseren en te beschermen;
 • Slopen volgens een vooropgezet werkplan dat vooraf bij de Arbeidsinspectie en de directie ter goedkeuring aangeboden wordt;
 • Slopen bijbouw in school vakantie i.v.m. veiligheid kinderen;
 • Het slopen geschiedt met klein materieel zoals midi rupsgraafmachine 8 ton en motorjapanner voor afvoeren bouw- en sloopafval over pad en voetbalveldje naar container langs openbare weg.
 • Sloopproject afzetten met bouwhekken met daarin toegangspoorten met waarschuwingsbebording;
 • Asbestsanering conform de SC-530 norm en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers).
 • Het verwijderen en afvoeren van de nog aanwezige losse aanwezige inventaris, plafond-, vloer- en wandafwerkingen;
 • Het verwijderen en afvoeren van de nog aanwezige technische installaties;
 • Het trillingsarm slopen van schoolgebouw met fundaties en terreinaanleg etc.;
 • Het gescheiden afvoeren van milieu gevaarlijke afvalstoffen, bouw- en sloopafval naar een recyclingbedrijf goedgekeurd door het ministerie van VROM;
 • Het grondwerk t.b.v. de sloopwerken, de sloopputten/ontgravingen glooiend egaliseren met uitkomende grond;
 • De rioolaansluitingen worden door gekapt en met een prop te worden gedicht. De plaats waar deze dichting zich bevindt dient te worden ingemeten.
 • Alle uitkomende puin, bouw en sloopafval is afgevoerd naar een erkende verwerker.
 • Omdat er tijdens de sloopwerkzaamheden extra transportbewegingen zijn is in overleg met de opdrachtgever Gemeente Kerkrade om de overlast zo min mogelijk te houden gedurende de sloop periode de transportbewegingen een bepaalde route te volgen.

Terug naar overzicht