GASTENHOF BOCHOLTZ

Opdrachtgever Maasveste Berben Bouw.
Slopen winkelruimten, woning met garage en bungalow Gastenhof te Bocholtz.
Het werk omvat :

 • Opzetten sloopplan, veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) en aan- en afvoerwegen gerelateerd aan een verkeerscirculatieplan;
 • Het uitvoeren van een klicmelding, maken van voldoende proefsleuven en treffen van alle noodzakelijke tijdelijke constructies om dit leidingwerk te stabiliseren en te beschermen;
 • Slopen volgens een vooropgezet werkplan dat vooraf bij de Arbeidsinspectie en de directie ter goedkeuring aangeboden wordt;
 • Sloopproject afzetten met bouwhekken, afsluitbare poorten met waarschuwings bebording, scharnierende looppoorten langs winkelstraat en doorgaande weg;
 • Asbestsanering conform de SC-530 norm en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers).
 • Het verwijderen en afvoeren van de nog aanwezige losse aanwezige inventaris, vitrage’s, plafond-, vloer- en wandafwerkingen;
 • Het verwijderen en afvoeren van de nog aanwezige technische installaties;
 • Het trillingsarm slopen van panden met kelders en fundaties en terreinaanleg etc.;
 • Het gescheiden afvoeren van milieu gevaarlijke afvalstoffen, bouw- en sloopafval naar een recyclingbedrijf goedgekeurd door het ministerie van VROM;
 • Het grondwerk t.b.v. de sloopwerken, de sloopputten/ontgravingen voorzien van talud ter voorkoming van inkalven i.v.m. veiligheid;
 • De rioolaansluitingen dienen voor het trottoir te worden door gekapt en met een prop te worden gedicht. De plaats waar deze dichting zich bevindt dient te worden ingemeten.
 • Om de stofoverlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken is tijdens de gehele sloop een mobiele watersproei installatie aanwezig.
 • Alle uitkomende puin, bouw en sloopafval is afgevoerd naar een erkende verwerker.
 • Omdat er tijdens de sloopwerkzaamheden extra transportbewegingen zijn is in overleg met de opdrachtgever Gemeente Bocholtz om de overlast zo min mogelijk te houden gedurende de sloop periode de transportbewegingen een bepaalde route te volgen.

Terug naar overzicht