SLOOP KERK GRACHT - KERKRADE

Opdrachtgever: Bisdom Roermond.
 
Dit sloopproces is van A tot Z aangenomen voor onze rekening incl. de aanvraag van de benodigde vergunningen, afsluiten van de nutsbedrijven, aanvullen met schone grond en inzaaien met graszaad.
 
Dit sloopproces aangenomen onder Design & Deconstruct, onze visie op het sloopproces is praktisch vormgeven in het in eigen huis ontwikkelde concept, milieukundig en duurzaam slopen. Kort samengevat neemt H. Janssen en zonen B.V. het sloopproces U uit handen. Vanaf afsluiten Nuts voorzieningen, laten doen van (bodem) onderzoeken, verzorging van de meldingen informeren van de betrokkenen tot en met het bouwrijp opleveren van het perceel. Alle stappen worden door H. Janssen en zonen B.V. gecoördineerd. Het werk omvat slopen complete kerkgebouw met kelders incl. funderingen en kerktoren van 34 meter hoog. Omdat de kerk midden in een wijk langs een doorgaande weg staat worden uiteraard de nodige maatregelen getroffen om de overlast in de wijk zo min mogelijk te houden. Om het publiek tijdens het slopen van de kerktoren op voldoende veilige afstand te houden is langs de doorgaande weg dubbel hekwerk geplaatst. Er wordt een scherm van 12 meter hoogte tussen naastliggende woningen en kerkhof aangebracht i.v.m. vallende of wegspringende puin van te slopen kerktoren en kerkgebouw. Om de stofoverlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken is tijdens de gehele sloop een mobiele watersproei installatie aanwezig. Alle uitkomende puin, bouw en sloopafval is afgevoerd naar een erkende verwerker. In de wijk zullen gedurende de sloop periode extra transportbewegingen zijn, dit is in overleg met de opdrachtgever Bisdom Roermond en Gemeente Kerkrade om de overlast zo min mogelijk te houden, onze transportbewegingen een bepaalde route te volgen. Na sloop van het kerkgebouw is gehele terrein aangevuld met schone grond en ingezaaid met gras.

Terug naar overzicht