SLOOP GEMEENTELAGER - LANDGRAAF

Opdrachtgever : BAM
 
Slopen voormalige gemeentelager aan de Sperwerweg te Landgraaf van de gemeente Landgraaf op industrieterrein Abdissenbosch voor nieuwbouw en uitbreiding Heuschen en Schrouff Oriental Foods Trading B.V.
Slopen van de bedrijfsgebouwen incl. funderingen, kantoren, kantine, opslagterrein en parkeerplaatsen. Rooien en recyclen van bomen en groenvoorziening. Asbest verwijderen in alle gebouwen conform de SC-530 norm en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers). Om de stofoverlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken is tijdens de gehele sloop een mobiele watersproei installatie aanwezig. Het uitkomende puin wordt terplaatse gebroken / recyclen met een gecertificeerde mobiele puinbrekerinstallatie conform de KOMO beoordelingsrichtlijn BRL 2506 en voldoen aan CE-markering. Dit houdt in dat H. Janssen en Zonen B.V. recycling-granulaten ter plaatse heeft geproduceert conform de milieueisen uit het Bouwstoffenbesluit en de civieltechnische eisen uit de standaard RAW-bepalingen. Het geproduceerd granulaat is dus gecertificeerd toepasbaar als recycling-granulaat voor de grondverbetering onder de nieuwe wegen, parkeerplaatsen en gebouwen.

Terug naar overzicht