LAETHOF - EYGELSHOVEN

Sloop 4 flatgebouwen, 1 scouting gebouw incl. asbestsanering, wegen, parkeerplaatsen en rioleringen. Alle puin, bouw- en sloopafval afvoeren naar erkende verwerker.

Terug naar overzicht